Smluvní podmínky serveru HudebníBazar.cz

 • 1. Provozovatel a Uživatel.
  Internetový server HudebníBazar.cz (dále jen "Server") provozuje společnost AUDIO PARTNER s.r.o., IČ: 27114147 (dle jen "Provozovatel"). Server slouží pro bezplatnou soukromou inzerci. Návštěvník serveru, který na Serveru inzeruje, odpovídá na inzeráty nebo hodnotí ostatní inzerenty (dále jen "Uživatel"), činí tak za níže uvedených podmínek.
 • 2. Není poloveno vkládat komerční inzeráty.
  Server slouží výhradně pro soukromou nekomerční inzerci. Co je komerční a nekomerční inzerce je vysvětleno v sekci Co je komerční inzerce.
 • 3. Není povoleno vkládat inzerát se stejným obsahem vícekrát.
  Je zakázáno současné vložení více inzerátů jednoho formálního obsahu a to ani do různých oddělení. Opakované vložení inzerátu stejného obsahu je dovoleno pouze po odstranění staršího inzerátu.
 • 4. Uživatel má povinnost smazat neplatný inzerát.
  Inzerát má platnost 90 dnů. Po uplynutí této doby bude automaticky smazán. Pokud nastane situace, že inzerát je neplatný před dobou vypršení platnosti (např. kytara je prodána, zpěvák se našel), má Uživatel povinnost jej smazat.
 • 5. Je zakázáno posouvat inzerát na první pozici (dle datumu) systémem smažu a vložím.
  Uživatel má povinnost respektovat skutečnost, že již vložený inzerát může znovu posunout na první pozici až po uplynutí 5 dní.
 • 6. Jakýkoliv inzerát má Provozovatel právo smazat bez předchozího upozornění.
  Uživatel, který porušil uvedené podmínky či jinak negativně ovlivnil chod serveru, může být Provozovatelem bez předchozího varování umístěn na černou listinu, čímž mu bude znemožněno další využívání služeb Serveru.
 • 7. Odpověď na inzerát přes formulář
  Pokud Uživatel odpoví na inzerát pomocí formuláře, který je umístěn pod inzerátem a nemá vytvořenou registraci, automaticky mu je tato vytvořena. Díky tomuto mají obě strany možnost počas komunikace sledovat celou její historii.
 • 8. Datum vložení prvního inzerátu
  Uživatel souhlasí, že bude u jeho profilu zobrazeno datum, kdy vložil první inzerát.
 • 9. Hodnocení Uživatele
  Uživatel bere na vědomí, že může být ostatními Uživateli hodnocen. Hodnocení může být kladné i záporné. Každý Uživatel může své hodnocení jiného Uživatele v průběhu času změnit. Každý Uživatel může jiného uživatele hodnotit pouze jednou. Pokusy o falšování hodnocení, kdy uživatel hodnotí sám sebe, povede k zablokování účtu.
 • 10. Odpovědnost Provozovatele
  Za obsah inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravdivost uvedených údajů. Provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi dvěma Uživateli. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží či služby. Taktéž nenese odpovědnost za dodání, převzetí a zaplacení zboží či služby. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem, jehož ustanovení jsou uvedena v zákoně č. 89/2012 Sb.
 • 11. Použití obsahu na partnerských portálech
  Vložením inzerátu na Server Uživatel uděluje Provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu, nebo v rámci projektů sloužících k této propagaci, zejména v agregátoru inzerátů umístěném na webovém portálu www.buygo.cz.

TOPlist